Agjencia Zonave te Mbrojtura

4 ministra të qeverisë shqiptare bashkë për zhvillim të qendueshëm të zonave të mbrojtura

Ministria e Mjedisit dhe Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura zhvilluan sot Forumin Koordinues “Rrjeti i Zonave të Mbrojtura: Modeli i ardhshëm i zhvillimit të qëndrueshëm – hapat e mëtejshëm për një menaxhim më të mirë”. Ky forum mblodhi në një panel 4 Ministra të  Qeverisë Shqiptarë, z. Edmond Panariti, Ministër i Bujqësisë, Zj. Eglantina Gjermeni, Ministër i Zhvillimit Urban dhe Zj. Milva Ekonomi, Ministër i Ekonomisë, si dhe përfaqësuesit më të lartë të organizatave partnere e donatore UNDP, Delegacioni Evropian, GIZ etj.

Zhvillohet auditoriumi: ”Zhvillimi ekonomik i vendit dhe harmonizimi me politikat mjedisore”

Shqipëria, si vend në zhvillim, dhe me një prioritet të qartë kombëtar drejt rritjes ekonomike ka anashkaluar shpesh mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Në lidhje me këtë tematikë më datë 15 dhjetor, u organizua nga Institucioni i Avokatit të Popullit, në zbatim të projektit “Mbështetja e Qeverisë së Danimarkës për Avokatin e Popullit Shqiptar – më pranë komuniteteve lokale, shoqërisë civile dhe medias (2012-2015)” dhe Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri një auditorium me temë ”Zhvillimi ekonomik i vendit dhe harmonizimi me politikat mjedisore”.