PËR NJË SEKTOR, I MBETUR “JETIM”

Në vend të hyrjes

Para pak kohësh, jo pak i interesuar kur bëhet fjalë për sektorin Pyjor, më tërhoqi vëmëndjen  thirrja e Administratës Civile, për marrjen, në provim, të specialistëve të Inspektoriatit të Mjedisit dhe Pyjeve, ku listoheshin edhe dokumentat e konkurimit, rreth 12 ligje në fuqi, që kishin të bënin me njohuritë, që duhej të zotëronin kandidatët, të nevojshme për të qënë koherent dhe të aftë, gjatë punës së tyre të përditshme, inspektuese dhe  kontrolluese, dhe e vetmja, që mungonte, ishte paketa legjislative “Mbi Pyjet”..., ndonse në ketë provim duhej të “konkuronin” edhe kandidatët, per Inspektor Pyjesh.

Vijo leximin

Print

Turizëm në zonat e mbrojtura – AKZM harton paketat ekoturistike, të cilat i zbaton private

Paketat ekoturistike kanë si qëllime që të nxisin turizmin edhe në zonat e mbrojtura. Në këtë kuadër Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura po zhvillon një projekt pilot në Shkodër dhe në Vlorë për të testuar këto paketa. Sipas drejtorit të AKZM, Zamir Dedej, paketat ekoturistike janë me vlerë më të vogël financiare dhe tërheqin më shumë turistë drejt zonave të mbrojtura. Nga viti 2017 deri në mars të vitit 2018 zonat e mbrojtura janë vizituar nga më shumë se 1.5 milionë turistë.

Vijo leximin

Print

Si po zhduken pyjet në Shqipëri, sa u reduktuan në 10 vjet (krahasimi me rajonin ku jemi të fundit)

Rëndësia e tokave pyjore nuk mund të nënvlerësohet, duke qenë se janë pjesë e rëndësishme e habitatit tonë. Sipas të dhënave të publikuara nga Banka Botërore dhe të përpunuara nga portali Our World in Data, sipërfaqja pyjore në Shqipëri përllogaritet 7,715 km2. Në krahasim me dhjetë vite më parë, ka rreth 109 km2 më pak pyje në vend (shih grafikun).

Vijo leximin

Print