• Kreu
  • Të tjera
  • Aktiviteti njerezor

AKU – 64 operatorëve të biznesit: Kushtet që duhet të plotësoni për të importuar plehra kimike për bujqësinë

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit nisur nga shqetësimet e fermerëve, në lidhje me vendosjen në treg të plehrave të përdorimit për bujqësinë me cilësi të ulët, të paregjistruara nga Komisioni i regjistrimit dhe pa etiketimin në gjuhën shqipe, ka intensifikuar kontrollet për të gjithë operatorët e biznesit, të cilët importojnë plehra kimike të përdorimit në bujqësi, në të gjitha Pikat e Kalimit Kufitar si dhe në terren, me qellim për të identifikuar shkeljet dhe ndëshkuar sipas rastit, në zbatim te legjislacionit në fuqi.

Vijo leximin

Print

Moratoriumi i pyjeve, Alia: Sigurimi i lëndës së parë nga importi ka rritur çmimin e mobiljeve

Ndalimi i prerjes së pyjeve për një periudhë 10-vjeçare ka ndikuar në rritjen e çmimit të mobiljeve. Sipas përfaqësuesve të kësaj industrie tashmë lënda e parë sigurohet vetëm nga importi e si rezultat çmimi i produkteve përfundimtare është rritur me 30%. Por referuar mobiljeve që prodhohen për eksport, përpunuesit e drurit janë të favorizuar duke qenë se kanë zbritje të TVSH-së.

Vijo leximin

Print