• Kreu
  • Të tjera
  • Ndryshimet klimatike

Klima po ndryshon, shtohen përmbytjet dhe ditët e nxehta

Mbi 1,6 miliardë euro financime i duhen Shqipërisë në 10 vitet e ardhshme për të siguruar ujë për popullatën, bujqësine dhe industrinë. Në strategjinë e miratuar nga qeveria, thuhet se burimet ujore pritet të ulen me 14 për qind deri në vitin 2050 për shkak të ndryshimeve klimaterike dhe kjo gjë kërkon ndërhyrje me investime.

Vijo leximin

Print

Varfëria energjitike në Elbasan

Në kuadrin e projektit "Një sy për mjedisin" në qytetin e Elbasanit u krye studimi për varfërinë energjitike nga Klubi Ekologjik Elbasan. Për këtë qëllim u plotësuan 238 pyetësorë duke u intervistuar 45 familje në nevojë (vulnerable) që trajtohen me ndihma sociale dhe 193 familje të zakonshme të zgjedhura në mënyrë rastësore, pra gjithsej 238 familje, që plotësojnë kushtin për të dalë me konkluzione të mbështetura shkencërisht për të pasur të dhëna të besueshme sipas standarteve më të përparuara europiane të kohëve të fundit.

Vijo leximin

Print

Efiçenca energjetike mbledh në tryezë bizneset e ndërtimit

Ditën e premte, më 15 dhjetor 2017, EcoAlbania ka mbledhur së bashku në tryezën e diskutimit me temë “Efiçenca energjetike në ndërtesa” përfaqësues të bizneseve të ndërtimit, shoqatës së ndërtuesve, përfaqësues të qeverisjes qendrore dhe vendore, si dhe ekpertë të fushës. Gjatë takimit u diskutua mbi ligjet e reja për efiçencën dhe performancën e energjisë, çertifikimin energjetik të ndërtesave, përmirësimin e infrastrukturës së konsumatorëve, si dhe lehtësirat që do të kënë kompanitë e ndërtimit nga zbatimi i këtij legjislacioni.

Vijo leximin

Print

Paneli ekologjik, mënyra më e mirë e shfrytëzimit të energjisë diellore

Kur dita është me diell, pa marrë parasysh temperaturën e jashtme, kanaçet pop, të lyera me bojë të zezë nxehen shumë shpejt. Kanaçet drejtojnë ajrin e ngrohtë nga brenda në shtëpizën e panelit deri sa e dërgojnë në dhomë. Gjatë këtij udhëtimi ajri grumbullon nxehtësinë nga muri dhe e sjell atë në dhomë. Për ata që jetojnë në vende të largëta, ose ata që duan të arrijnë autonomi të plotë jashtë rrjetit, thjesht lidhni panele diellore PV të vegjël ose gjenerator të erës për të fuqizuar ventilatorin e ajrit.

Vijo leximin

Print