Ujërat e zeza ndotin lumin Drin

Lumi Drin i cili kalon përmes qytetit të Lezhës është tërësisht i ndotur, pasi prurjet janë të pakta ndërkohë që ujërat e zeza të cilat hidhen në të janë dominante. Premtimi i fundit vjen nga Drejtoria e Bordit të Kullimit ku thuhet se është një projekt për rehabilitimin e tij për ta kthyer atë në atraksion për qytetarët. Pasimi i prurjeve ka bërë që lumi Drin i cili kalon në qytetin e Lezhës të kthehet në gangrenë për të gjithë qytetin. Mbetje të shumta dhe ujërat e zeza kanë bërë që qytetarët të qëndrojnë larg nga zona në të cilën është rrjedha e lumit.

Vijo leximin

Print

Molnar Kolaneci: Nuk ka studime shkencore për përmbytjet

Sipas ekspertit të hidrologjisë, z. Molnar Kolaneci: “Problemin e përmbytjeve nuk e kanë marrë seriozisht të gjitha qeveritë. Me 200 milion euro dëme, bëhen 20 projekte. Ujërat dhe vlerësimet inxhinierike hidroteknike dhe shkencore duhet të merren në konsideratë, se kështu nuk mund të vazhdohet, prapë do të kemi përmbytje…” Z. Kolaneci evidenton shkaqet, problematikat dhe masat parandaluese për përmbytjet.

Vijo leximin

Print

Kush na përmbyti?

Kujtoni ju se përmbytjet ndodhën nga shirat që ranë!!!
Posi ore posi! Kujtoni se përmbytjet ndodhën sepse ndokush nuk kishte kompetenca veritkale për të administruar grykat e lumenjve!
Posi ore posi!
Kujtoni se nuk punoi hidrovori, zhavori, a ku e di unë !!!

Vijo leximin

Print

A mund të ndalet vërshimi i Vjosës?

Qysh prej vitit 2010, frekuenca e përmbytjeve në zonën e Novoselës është rritur, pothuaj çdo vit uji vërshon me furi nga lumi Vjosë në drejtrim të gjithë shtëpive dhe fshatrave që janë në dy anët e tij, por sidomos ne Fitore, Novoselë dhe Ferras, duke shkaktuar dëme të mëdha në ekonominë e brishtë të kësaj zone. Edhe pse ka patur përpjekje nga pushteti qëndror për të përmirësuar situatën sidomos me realizimin e disa veprave parandaluese në vitin 2015, në fshatin Bishan nga te dy brigjet e lumit, ky investim rezultoi i pamjaftueshëm dhe nuk e përballoi dot furinë e Vjosës.

Vijo leximin

Print

OKB: 80% të dëmeve nga fatkeqësitë natyrore në Shqipëri vijnë nga përmbytjet dhe rrëshqitja e tokës

Ndër fatkeqësitë natyrore, përmbytjet dhe rrëshqitja e tokës i krijuan dëmet më të mëdha ekonomike Shqipërisë gjatë periudhës 1990-2014 sipas përllogaritjeve të bëra nga Zyra e Kombeve të Bashkuara për Reduktimin e Rrezikut nga fatkeqësitë (UNISDR). Gjatë 24 viteve, 38.2 për qind e dëmit ekonomik është krijuar nga përmbytjet dhe 33.5 për qind, nga rrëshqitja e tokës dhe 7 për qind janë dëme të krijuara nga përmbytjet e shpejta. Pjesa e mbetur e dëmeve prej rreth 20 për qind ndahet ndërmjet dëmeve që kanë sjellë tërmetet, shtrëngatat, zjarret, stuhitë e borës etj.

Vijo leximin

Print