Të tjera


Restaurimi i natyrës: Parlamenti Evropian miraton ligjin për të restauruar 20% të natyrës, ndërsa Shqipëria ecen në drejtim të kundërt.

Vendet e BE-së duhet të restaurojnë, të paktën, 30% të habitateve në gjendje të keqe deri në vitin 2030, 60% deri në vitin 2040 dhe 90% deri në vitin 2050
Dispozitat për ekosistemet bujqësore mund të pezullohen përkohësisht në rrethana të jashtëzakonshme
Mbi 80% e habitateve evropiane janë në gjendje të keqe

LEXO ME SHUME >


Miratimi i Ligjit për Shkatërrimin e Zonave të Mbrojtura

Organizatat e shoqërisë civile me fokus mjedisin organizuan në datën 22 shkurt 2024, përpara parlamentit, një protestë kundër ndryshimeve të ligjit për zonat e mbrojtura. 

LEXO ME SHUME >


Deklaratë e përbashkët për shtyp e OJF-ve mjedisore

Organizatat e shoqërisë civile njëzëri kundër ndryshimeve në ligjin për Zonat e Mbrojtura

LEXO ME SHUME >


A do të ndikohet Shqipëria nga fenomeni El Niño?

Është konfirmuar se viti 2023 ishte viti më i nxehtë i regjistruar, jo vetëm nxitur nga aktivitetet njerëzore, por edhe nga fenomeni natyror i quajtur El Niño.

ENSO është një fenomen klimatik natyror që mund të shfaqet si El Niño ose La Niña, të cilat ndikojnë ndjeshëm në temperaturat dhe motin global. Një ngjarje El Niño ndodh kur temperaturat në sipërfaqen e...

LEXO ME SHUME >


UNESCO zbulon site të reja të trashëgimisë botërore

Organizata e Kombeve të Bashkuara për Arsim, Shkencë dhe Kulturë (UNESCO) ka shtuar më shumë se 40 site të reja në listën e saj të trashëgimisë së mbrojtur botërore. Kjo është një përzgjedhje e tyre.

LEXO ME SHUME >

Qëndroni më të informuar për mjedisin

Regjistrohuni për të marrë përmbledhjen ditore të lajmeve mjedisore në e-mailin tuaj.