Të tjera


Hidrocentralet në Valbonë vijojnë punën pavarësisht pezullimit nga Gjykata e Lartë

Shoqëria koncensionare “Dragobia Energy” plotësisht në pronësi të “Gener 2 Sh.P.K” vijon aktivitetin e prodhimit të energjisë përmes HEC-eve “Çerem” dhe “Dragobia” në luginën e Valbonës, pavarësisht vendimit të Gjykatës së Lartë për pezullim të kontratës së koncesionit dhe të aktivitetit deri në një vendim të formës së prerë.

LEXO ME SHUME >


Investim inteligjent dhe miqësor ndaj mjedisit në Bashkinë Has

Ndonëse Bashkia Has është një ndër bashkitë më të vogla në vend, ajo po ndërmerr hapa domethënës drejt zhvillimit të gjelbër nëpërmjet investimeve inteligjente.

LEXO ME SHUME >


Bashkia Has Pararojë në qeverisjen mbi parimet e ekonomisë së gjelbër

Në datën 30 qershor 2021 Këshilli Bashkiak i Bashkisë Has miratoi planin e veprimit “Shërbimet e ekosistemit dhe investimet inteligjente në Bashkinë Has”.

LEXO ME SHUME >


Zjarri rrezikoi disa banesa në Dushk të Lushnjës

Zjarri ka rrezikuar të djegë disa banesa në fshatin Dushk në Lushnjë pasditen e djeshme.

LEXO ME SHUME >


Qendra EDEN organizoi trajnimin me temë "Komponentët e Axhendës së Gjelbër për Ballkanin Perëndimor”

Në datat 21, 22 dhe 23 Korrik 2021, Qendra EDEN organizoi trajnimin “Komponentët e Axhendës së Gjelbër për Ballkanin Perëndimor”, si pjesë e projektit “Green Economy for Advanced Region”, financuar nga BE.

LEXO ME SHUME >

Qëndroni më të informuar për mjedisin

Regjistrohuni për të marrë përmbledhjen ditore të lajmeve mjedisore në e-mailin tuaj.