Uji


Hidrocentralet e vegjël përkeqësojnë cilësinë e ujit dhe rrezikojnë qindra specie

Studimi “Ndikimi i hidrocentralëve të vegjël në temperaturën e rrjedhës”, i kryer në Amerikë përgjatë viteve 2014-2016, në shtetin e Massachusetts ku janë të ndërtuar rreth 3000 HEC-e, sjell të dhëna rreth ndikimit që kanë ato në cilësinë e ujit të rrjedhës.

LEXO ME SHUME >


76.5 % e totalit të ujërave, të shkëlqyera! A ka arritur Shqipëria standardet evropiane në cilësinë e ujërave në dete, liqene e lumenj?

Përmirësohen cilësitë e ujërave të plazheve, deteve dhe liqeneve. Shqipëria ka arritur standardet evropiane në cilësinë e ujërave në det, liqen e lumenj sipas raportit të Agjencisë Evropiane të Mjedisit. Për kryeministrin Edi Rama ky është një lajm i mirë, ndërsa ka ardhur si rezultat i rritjes së investimeve dhe kontrolleve për ruajtjen e mjedisit.

LEXO ME SHUME >


Biomonitorimi i ujërave të ëmbla në brigjet e Liqenit të Ohrit me diatome bentike si një teknikë e re e aplikuar për vlerësimin e ujit

Liqeni i Ohrit shtrihet në një sipërfaqe prej 966 km2 ku vetëm 273 km2 shtrihen brenda territorit shqiptar; pjesa tjetër shtrihet në territorin e Maqedonisë së Veriut. Sipërfaqja e përgjithshme e Liqenit është 358 km2, ku 111.4 km2 gjenden brenda Shqipërisë.  Ky Liqen është më i thelli në Ballkan, me thellësi mesatare 138 m (maksimale 295 m).

LEXO ME SHUME >


Trajnimi i "Organizatave te Përdorimit të Ujit" se si të menaxhojmë më mirë ujin e ujitjes, për të kontribuar në zbatimin e planeve të menaxhimit të basenit të lumit Shkumbini

Qendra për Menaxhimin Agromjedisor dhe Ekonomik ka implementuar projekti 6 mujore per Trajnimin e "Organizatave te Përdorimit të Ujit", se si të menaxhohet më mirë uji i ujitjes, për të kontribuar në zbatimin e planeve të menaxhimit të basenit të lumit Shkumbin si pjese e projektit Menaxhimi i Basenit te Lumejve dhe Trasparenca.

LEXO ME SHUME >


Uji: Pasuria jonë e pa menaxhuar

Legjislacioni mjedisor evropian dhe parimet e menaxhimit të integruar të burimeve ujore në perspektivën shqiptare.

LEXO ME SHUME >

Qëndroni më të informuar për mjedisin

Regjistrohuni për të marrë përmbledhjen ditore të lajmeve mjedisore në e-mailin tuaj.