Natyra


“Zonat e heshtura”: Rreziku që i kanoset ligatinave dhe zonave bregdetare

Në librin e saj të mirënjohur “Pranvera e heshtur” biologja detare dhe gazetarja amerikane Rejçëll Karson vuri në dukje rreziqet e përdorimit të pesticidit sintetik DDT në zinxhirin ushqimor, përfshirë zogjtë. Shqetësimet e saj patën jehonë dhe i dhanë shtysë lëvizjeve pro mjedisore kudo në Botë. 

LEXO ME SHUME >


Urbanizimi, shkak për zvogëlimin e numrit të shpendëve ujorë në Divjakë

Rrjeti AFP shkruante sot se mijëra zogj emigratorë mungonin sivjet në ndalesën e tyre të përvitshme në parkun kombëtar të Divjakës.

LEXO ME SHUME >


Vlerësimi i shërbimeve të ekosistemit në Rajonin e Liqenit të Ohrit

Qendra për Menaxhimin Agromjedisor e Ekonomik e mbështetur nga Critical Ecosystem Partnership Fund ka ndërmarrë projektin: “Ecological and economical assessment of ecosystem services in Lake Ohrid catchment”.  Projekti  i AEEM Center për  vlerësimin e shërbimeve të ekosistemit në Rajonin e Liqenit të Ohrit është mbështetur në përdorimin e metodave bashkohore si; metoda e çmimit të tregut, metoda e produktivitetit,  metoda e kostos së udhëtimit, metoda e kostos së shmangur, metoda e kostos së zëvendësimit, metoda e vlerësimit kontingjent. 

LEXO ME SHUME >


Deti përparon drejt tokës/ Durrës, në disa zona uji hyn 2 metra në breg

Erozioni është një nga problematikat më të mëdha me të cilat përballet bregdeti i Durrësit.

LEXO ME SHUME >


Erozioni detar po gllabëron bregdetin e Kune-Vainit

Banorët e zonës së Kune-Vainit dhe specialistët e mjedisit kërkojnë ndërhyrjen e shtetit për të ndaluar degradimin e mëtejshëm të rezervatit natyror, që humbet çdo vit gati 2.5 metra bregdet për shkak të erozionit.

LEXO ME SHUME >

Qëndroni më të informuar për mjedisin

Regjistrohuni për të marrë përmbledhjen ditore të lajmeve mjedisore në e-mailin tuaj.