Ajri


AKM publikon rezultatet e monitorimit të ndotësve të ajrit në Berat

Ka shumë burime të ndotjes së ajrit në Shqipëri dhe sektorët kryesorë kontribues janë ai i transportit, industria, bujqësia, përdorimi shtëpiak i produkteve, si dhe ngrohja. Të gjithë këta sektorë çlirojnë një shumëllojshmëri ndotësish, si: lëndë e ngurtë e grimcuar, gaze, metale të rënda, si dhe substancë organike volatile. Ndotja e ajrit është një përzierje komplekse me shumë komponentë toksikë që rrjedhin nga djegia e lëndëve djegëse fosile për transportin, prodhimin e energjisë, dhe aktivitete të tjera njerëzore.

Nuk është vetëm sasia totale e shkarkimeve që duhet të merren parasysh, por edhe natyra kimike e tyre, si p.sh, riaktivizimi dhe shpërndarja kohore dhe hapësinore.

Agjencia Kombëtare e Mjedisit ka kryer monitorimin ndaj ndotësve kryesore të mjedisit: PM2.5, Pb (plumb), Cd (kadmium), Zn (zink) dhe Cu (bakër).

Gjeni këtu rezultatet e monitorimit të kryer për qytetin e Beratit, i cili konsiston në vlerën dhe ndikimin që kanë metalet e rënda në mjedis e duke vijuar më tej me sëmundshmërinë respiratore dhe kardiovaskulare si dhe vlerat përkatëse të PM 2.5 për muajin qershor dhe korrik.

Qëndroni më të informuar për mjedisin

Regjistrohuni për të marrë përmbledhjen ditore të lajmeve mjedisore në e-mailin tuaj.